NeverHood


Na trhu pôsobíme od roku 2013. Vznik spoločnosti je výsledkom zúročenia naších dlhoročných skúseností v oblasti poskytovania služieb v odpadovom hospodárstve, recyklácii a likvidácii odpadu. NeverHood s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom kompletné riešenie odpadového hospodárstva, zabezpečuje zber odpadu, prepravu na území Slovenskej republiky a následné zhodnotenie vo vlastných prevádzkach, resp. zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadeniach zmluvných partnerov.

Naša ponuka

Pre naších zákazníkov ponúkame nasledujúce služby:

  • Zber a triedenie O odpadu
  • Zhodnotenie O odpadu
  • Zabezpečenie odvozu, zhodnotenia a likvidácie N odpadov.
  • Likvidácia O odpadu
  • Poradenskú činnosť
  • Kompletné služby Odpadového Hospodárstva

Portfólio

Medzi naších spokojných zákazníkov patria:

RAMEKO, s.r.o.

Brantner Poprad, s.r.o.

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Žakovce

Zberné suroviny Žilina a.s.

De Paauw Recycling Slovakia, s.r.o.

Kontakty

Ak máte akékoľvek otázky, prosím kontaktujte Nás.

logo

NeverHood, s.r.o.

Veľký Slavkov 207
059 91
Tel.: +421 917 611 292
email: info@neverhood.eu

Legislatíva

Rozhodnutia a povolenia na prevádzkovanie zariadení